coronavirus update 19 maart

Voor wie moet de school opvang voorzien?

Zieke kinderen blijven thuis.

Kinderen blijven zoveel mogelijk thuis.
Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op.
Als dat niet mogelijk is, gaat de school in dialoog met de ouders.
Bij gerede twijfel kan de school een attest of bevestiging van de werkgever vragen.

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie de school opvang op school voorziet:
1. Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...).  Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
2. Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO's en de IPO's.
3. Leerlingen in een kwetsbare thuissituatie.

De school blijft ook voorzien in voor- en naschoolse opvang, op dezelfde uren als voorheen.
« ga terug