Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website
De eigenaar van deze website is
GVBS OLVA-Sint-Katarina
Sint-Katarinastraat 123
8310 Assebroek Brugge
België
Tel: +32(0)50 35 55 98
E-mail: info@olvasintkatarina.be

rechtspersoon : V.Z.W. behorend tot de VZW Katholiek Onderwijs Sint-Trudo
Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. Basisschool OLVA Sint-Katarina  kan geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens op deze website aanvaarden. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking.
Basisschool OLVA Sint-Katarina kan eventueel diensten aanbieden via de website aan zijn gebruikers. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden meegedeeld.

2. Toegankelijkheid
Basisschool OLVA Sint-Katarina probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag bereikbaar te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website niet toegankelijk is voor een korte periode wegens onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid
Basisschool OLVA Sint-Katarina weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Basisschool OLVA Sint-Katarina verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden. Onjuistheden kan u ons altijd melden. Wij proberen deze dan zo snel mogelijk weg te werken.

4. Derde partijen
U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat Basisschool OLVA Sint-Katarina hier geen deel van uitmaakt en dat u Basisschool OLVA Sint-Katarina niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.
Aan de externe sites heeft Basisschool OLVA Sint-Katarina geen zeggenschap en draagt ze ook geen verantwoordelijkheid. Links die niet goed meer werken of websites van derde partijen die niet meer de respectievelijke inhoud weergeven kunnen steeds gemeld worden.

5. Copyright
U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Basisschool OLVA Sint-Katarina . Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van naam.

6. Systeem integriteit
U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

7. Bevoegde wethouder
Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.
 

Privacy verklaring

Basisschool OLVA Sint-Katarina draagt zorg voor uw privacy. Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt Basisschool OLVA Sint-Katarina daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking is Basisschool OLVA Sint-Katarina , Sint-Katarinastraat 132, 8310 Assebroek-Brugge

Kennisname
U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan Basisschool OLVA Sint-Katarina (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen.
Het e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt enkel gebruikt voor correspondentie in verband met schoolactiviteiten.

Cookies
Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. [U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat effecten opsommen die ten gevolge van het uitschakelen van cookies worden veroorzaakt.

Veiligheid
Basisschool OLVA Sint-Katarina  verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming
Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Foto's
Van schoolactiviteiten worden doorgaans foto's genomen. Sommige van deze foto's worden op de website geplaatst.  Elke ouder die liever geen foto's van zijn/haar kinderen op de website wil zien of die bepaalde foto's op de website liever niet wil zien neemt contact op met Basisschool OLVA Sint-Katarina (info@olvasintkatarina.be) . De foto's worden dan zo snel mogelijk verwijderd.